Podmínky užití

Poctivé řešení

Řešte prosím úlohy poctivě. Data o řešeních jsou využívána pro predikce, doporučování a statistiky. Podvádění při řešení tedy narušuje funkcionalitu systému. Uživatelé, u kterých bude detekováno zjevné podvádění, budou ze systému vymazáni.

Využití systému ve výuce

Systém Tutor můžete využívat ve výuce, a to libovolným způsobem (v hodinách, jako domácí úkol, apd.). Využití ve výuce vítáme a snažíme se je podporovat (viz např. výukový režim). Při registraci v roli učitele prosím zadejte reálné jméno vaší školy.

Využití zadání úloh mimo systém Tutor

Zadání některých úloh může být smysluplné využít i mimo systém Tutor:
  • V případě, že jde o nekomerční, neelektronické použití úloh v rozsahu do 40 zadání, můžete zadání použít. Prosíme, abyste při použití uvedli odkaz tutor.fi.muni.cz
  • V ostatních případech (komerční, elektronické nebo rozsáhlé využítí zadání) kontaktujte autory systému.