Pojmy a časté dotazy

Co je to modelový percentil?

U většiny úloh platí, že těžší úlohy řeší pouze nadprůměrní řešitelé. Tutor je schopen tento fakt zohlednit a dát vám srovnání s celou populací řešitelů. Modelový percentil dává odhad toho, jaký by byl váš percentil, kdyby úlohu řešili všichni řešitelé dané úlohy. Váš celkový percentil je pak průměrem těchto modelových percentilů.

Proč jsou některé úlohy zamčené?

V přehledu úloh se vám některé úlohy mohou zobrazovat jako zamčené. Zamykání úloh používáme, abychom donutili uživatele řešit úlohy v různém pořadí. To nám pomůže zkoumat některé výzkumné otázky a výhledově pak zlepšit fungování Tutora. Díky tomu bychom například měli být výhledově schopni vyhodnotit, jak se uživatelé při řešení úloh zlepšují a zlepšit tak třeba zpětnou vazbu pro vás."

Co je to "schopnost"?

Z posbíraných dat Tutor za využití statistického modelu určuje pro každého uživatele jeho “schopnost” řešit konkrétní úlohu (tj. schopnost je určována zvlášť pro každou úlohu v Tutorovi). Odhad schopnosti dělá Tutor na základě časů řešení jednotlivých problémů a využívá jej následně na předpovídání časů řešení a doporučování. Odhad je pochopitelně tím přesnější, čím více úloh jste vyřešili.

Co je to "percentil"?

Percentil říká kolik lidí v dané úloze dosáhlo horšího výsledku než vy. Protože každý člověk může řešit v Tutoru jiné úlohy, není srovnání různých lidí přímočaré - probíhá skrze výše uvedený odhad “schopnosti”. Mějte na paměti, že percentil udává srovnání s ostatními řešiteli v Tutorovi, nikoliv obecně v populaci. Aktuální vzorek uživatelů Tutora je nadprůměrně inteligentní, takže i pokud máte percentil 10 %, tak to neznamená, že jste hloupí.

Co jsou "body"?

Za každou úlohu získává hráč body - za každou minutu předpovězeného času pro průměrného hráče jeden bod. Počet bodů tedy odráží kolik a jak těžkých úloh člověk vyřešil. Body představují pouze motivační faktor, nijak neovlivňují průběh řešení úloh v Tutorovi.

Co znázorňuje "slepá mapa"?

Řádky jsou uživatelé, sloupečky jsou jednotlivé úlohy. Mapa je “slepá” protože úlohy nejsou popsány (aby bylo znázornění kompaktní). Barvy odpovídají času řešení. Tato statistika podává rychlý přehled toho, kolik kdo čeho vyřešil.

Jak funguje doporučování?

Po dořešení úlohy vám nabízíme dvě další konkrétní zadání k řešení - na základě předpovědí času řešení se snažíme najít dvě úlohy podobné obtížnosti jako ta aktuálně řešení, nejlépe tak, aby jedna z nich byla mírně lehčí a druhá mírně těžší. Při doporučování také zohledňujeme nejistotu předpovědi a doporučujeme úlohy, u kterých je předpověď času řešení jistější. Také se snažíme nedoporučovat úlohy, které jste rozřešili, ale nedořešili. Tento postup doporučování je součástí vývoje a v budoucnu se možná změní.

Mám percentil pod 50 %. Znamená to, že jsem hloupý?

Rozhodně ne. Tutor dává srovnání pouze s ostatními řešiteli, nikoliv s celou populací. Zvláště u některých úloh platí, že současní řešitelé tvoří výrazně nadprůměrný vzorek populace, takže i chytrý řešitel může skončit s nízkým percentilem.

Co znamená ukazuje ten sloucový graf, který se zobrazuje po vyřešení úlohy?

Jde o histogram časů řešení. Na x-ové ose je čas, výška sloupečku odpovídá počtu řešitelů, kteří v daném čase úlohu vyřešili. Oranžový sloupeček odpovídá vašemu času. Graf vám tak dává názorné srovnání s ostatními řešiteli.