O projektu

Cíle

Naším obecným cílem je přispět ke zlepšení výuky pomocí řešení problémů. Tutor nabízí velkou škálu problémů, jejichž řešením se můžete jednak trénovat obecnou schopnost "řešit problémy", ale i můžete také procvičit konkrétní dovednosti či znalosti, především z matematiky a informatiky.

Naším cílem není nahradit učitele a klasickou výuku, ale doplnit je. Tutor obsahuje minimum vysvětlujících textů. Pokud se na některém příkladu zaseknete, nedostanete žádnou radu ani vysvětlení. Na to je nejlepší živý učitel. Živý učitel ale zase nemůže zvládnout zapojit do interaktivního řešení 30 studentů, a ještě navíc tak, aby každý řešil úlohy, které jsou adekvátní jeho schopnostem. Tohle zase zvládne Tutor.

Naším cílem také není systematické pokrytí výuky. Soustředíme se na oblasti, které lze přirozeně ztvárnit přístupem "řešení problémů". Nechceme být co nejobsáhlejší, chceme být co nejlepší v tom, co pokrýváme.

Metody

Jako úlohy do Tutora zapojujeme problémy, které mají snadné, intuitivní ovládání, existují u nich jednoduché zadání "pro každého", a současně pro ně lze vymyslet problémy, u kterých se i expert zapotí.

Velký důraz klademe na vhodnou obtížnost problémů. Lehké úlohy jsou nudné, obtížné úlohy jsou flustrující, jen problémy vhodné obtížnosti jsou zajímavé a efektivní pro výuku. Tutor obsahuje širokou škálu problémů, pro které navíc nabízí předpovědi obtížnosti, takže každý uživatel si může najít ty správné problémy. Tutor také nabízí zpětnou vazbu o výkonu, takže každý ví, jak se mu daří a může se snažit se zlepšovat.

Výzkum

Tutor je výzkumný projekt, na kterém například zkoumáme, jak lidé řeší problémy a jak předpovídat obtížnost problémů. Všechna data o řešení jsou ukládána a jsou používána pro vyhodnocování různých výpočetních a statistických modelů.

Pokud vás zajímá, co přesně zkoumáme a co jsme zatím vyzkoumali, můžete se podívat na naše publikace.