Video: jak využít Tutor ve výuce

Učitelský mód

Tutor umožňuje učitelům rozšíření výuky plné zajímavých příkladů. Učitel založí pro svou třídu samostatnou skupinu, která poté řeší jim vybrané sady úloh. Učitel může sledovat statistiky řešení, nacházet obtížné příklady, věnovat se slabším studentům. K přepnutí do výukového módu je třeba kliknout na odkaz v hlavičce stránky.

Jak začít s učitelským režimem?

V kolonce osobní údaje zaškrtněte, že jste učitel a vyplňte informace o škole.

V kolonce učitel následně vytvořte výukové skupiny pro váš předmět. Skupina sdružuje všechny studenty, kteří budou navštěvovat jednu hodinu (například informatika pro septimu B). Kód slouží k jednoznačné identifikaci vaší skupiny. Podle něj si studenti vaši hodinu přidají.

Jak přidat studenty do třídy?

V osobních údajích se musí každý student přihlásit k vaší skupině pomocí kódu skupiny.

Následně se v hlavičce Tutora zobrazí odkaz výuka, kterým si student přepne mód na výukový. V něm uvidí příklady, které má projít jeho třída.

Jak vytvořit sadu úloh?

Studentům je třeba připravit sady úloh, které budou procvičovat. K tomu využijte odkaz "Moje sady". Vyberte si problém a přidejte vybrané úlohy do sady. Sadu pojmenujte a klikněte vytvořit. Takto vytvořenou sadu můžete následně zadat svým třídám k řešení.

Jak zadat sady mým třídám?

Nyní můžete spravovat sady příkladů, které skupině zadáte. Klikněte na Přidat sady pro danou skupinu.

Pomocí tlačítka „přidat“ si vyberte sady, které chcete aby skupinu řešila. Tyto úlohy se všem studentům zobrazí v kolonce výuka.

Jak sledovat statistiky výuky?

V menu učitel můžete sledovat řadu statistik vaší skupiny a zjistit tak důležité informace o tom, jak se skupině daří.

Živá statistika umožňuje sledovat skupiny v průběhu hodiny.

Statistika problémů a sad nabízí slepou mapu příkladů shrnutou po problémech a časy řešitelů.

Jak smazat skupinu

V kolonce učitel klepněte na kód skupiny a následně klepněte na “provždy smazat”. Pozor, takto ztratíte data o všech studentech v dané skupině.

Dejte nám vědět

Pokud Tutora použijete ve výuce, dejte nám prosím vědět (viz Kontakt dole v patičce). Uvítáme náměty na rozšíření funkcionality, náměty na doplnění příkladů určitého typu a nebo klidně i informaci o tom, že vše fungovalo dobře a že se vám Tutor hodí (povzbudí nás to v dalším vývoji).