Autoři úloh

Na vymýšlení úloh, implementaci přehrávačů a tvorbě konkrétních zadání se přímo či nepřímo podílela celá řada lidí. Děkujeme!

Informatické

Robotanik

 • Základní princip hry zřejmě pochází od společnosti Armor Games (hra LightBot), námi použitá varianta pravidel je od Igor Ostrovského (hra RoboZZle).
 • Blake Coverett vytvořil JavaScriptový přehrávač pro RoboZZle (pod open-source licencí), který se stal základem našeho přehrávače. Pro účely Tutora upravili Radek Pelánek a Vít Stanislav.
 • Část použitých zadání je inspirována zadáními vytvořenými přispivateli webu robozzle.com (snydej, shahbawany, evko, thenick22, igoro), část zadání vytvořil Radek Pelánek a Marek Klučár.

Želví grafika

 • Princip želví grafiky a použitý jazyk Logo zpopularizoval v 70. letech především S. Pappert.
 • Autorem původní verze interpretu použitého v Tutorovi byl Martin Korbel (s úpravami a zadáními od Radka Pelánka).
 • Autorem aktuálně zveřejněné verze a použitých zadání je Marek Klučár.

Robot Karel

 • Základní princip navrhl Richard E. Pattis, různých verzí Robota Karla existuje celá řada.
 • Autorem přehrávače a zadání je Libor Boháč.

Programování v C

 • Princip úlohy, přehrávač a úlohy jsou od Radka Pelánka.

Interaktivní Python

 • S využitím dostupných knihoven pro interpretaci Pythonu realizoval Vít Stanislav.
 • Úlohy jsou vesměs od Radka Pelánka.

Matematické

Binární křížovka

 • Vznik této úlohy inspirovala cvičení připravená Janou Tůmovou.
 • Přehrávač úlohy vytvořil Petr Jarušek.
 • Většina zadání je od Radka Pelánka.

Grafař

 • Princip původní úlohy vymyslel a přehrávač vytvořil Petr Jarušek.
 • Aktuální verzi realizoval Vít Stanislav.
 • Zadání úloh je vesměs od Radka Pelánka.

Matematické pexeso

 • Autorem implementace je Jiří Řihák.
 • Autory zadání jsou Radek Pelánek, Kateřina Píchová a Jiří Řihák.

Rozbitá kalkulačka

 • Původ úlohy nám není znám (úloha se vyskytuje na webu v mnoha obměnách).
 • Autorem implementace je Vít Stanislav.
 • Autory zadání jsou Vít Stanislav a Radek Pelánek.

Výpočetní stromy

 • Autorem námětu a části zadání je Radek Pelánek.
 • Domyšlení přesné realizace, implementaci a vymyšlení části zadání zařídil Vít Stanislav.

Další vzdělávací

Korektor

 • Princip úlohy vymyslel Radek Pelánek, přehrávač vytvořil Petr Jarušek.
 • Zadání vychází z nejrůznějších literárních zdrojů.

Historie

 • Princip je běžně používaný, implementaci a zadání sestavil Radek Pelánek.

Logické úlohy

Nurikabe

 • Princip hry pochází od japonské společnosti Nikoli.
 • Autorem přehrávače je Pavol Babinčák.
 • Část herních plánů byla přejata od autorů: Adolfo Zanellati, Atanas Georgiev, Oleg Andrushko, Otto Janko, Stéphan Kochen, Vladimir Panteleev, Warai Kamosika.

Ploty

 • Princip hry pochází od japonské společnosti Nikoli.
 • Autorem přehrávače je Jan Koščák.
 • Zadání vyrobili (či vygenerovali) Jan Koščák a David Klaška.

Rozdělovačka

 • Základní princip rozdělování území na díly stejného tvaru patří k hádankářským klasikám a sahá minimálně do 19. století (Sam Loyd a spol.).
 • Autorem přehrávače je František Pecháček.
 • Inspirace pro konkrétní provedení a část zadání pochází od Ericha Friedmana.
 • Většina zadání připravili František Pecháček a Mirek Klimoš.

Stany

 • Původ úlohy nám není znám.
 • Autorem přehrávače a použitých zadání je Martin Vardan.

Sokoban

 • Princip hry vymyslel Hiroyuki Imabayashi a původně hru šířila společnost Thinking Rabit.
 • Autorem přehrávače je Ondřej Bouda.
 • Většina zadání je převzata z rozsáhlé sbírky levelů, především od následujících autorů: Aymeric du Peloux, DavidW. Skinner, M. Hiroshi, and Martí Homs Caussa.

Rušná hodinka

 • Princip hry vymyslel Nob Yoshigahara.
 • Autorem přehrávače je Ondřej Bouda.
 • Část zadání byla převzata ze standardní sady úlohy, část z webu ULB.

Číselná skákačka

 • Původ této úlohy sahá minimálně do 19. století k jednomu z klasiků logických úloh: Sam Loyd.
 • Autorem přehrávače a zadání je Petr Jarušek.

Kulička

 • Původ úlohy nám není znám.
 • Autorem přehrávače je Juraj Nižnan.
 • Část zadání byla převzata z webu clickmazes.

Skládačka

 • Jde o variaci na klasický princip.
 • Autorem přehrávače je Hana Šormová.